Maaslijn

Provincie legt Arriva sancties op om uitvallen trein en bus
 

 

De provincie Limburg legt vervoerder Arriva sancties op om het uitvallen van ritten van treinen en bussen als gevolg van personeelstekort.
Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels spreekt dinsdag in een brief aan de Limburgse Staten van 'verwijtbare rituitval', en dat heeft hij ook aan Arriva laten weten.

Sancties

Voor de uitgevallen ritten zal de provincie geen exploitatiebijdrage beschikbaar stellen. Ook stelt de provincie Arriva een boete in het vooruitzicht. Een beslissing over de hoogte van de vervallen exploitatiebijdrage en de eventuele boete, wordt volgend jaar genomen.

Tekort

Net als de NS kampt Arriva onder meer met een tekort aan machinisten. Een maand geleden werd al duidelijk dat een aantal ritten in Zuid-Limburg niet kon worden uitgevoerd. Arriva hoopte dat deze uitval zich tot de zomer zou beperken omdat veel personeel dan met vakantie is. Deze vakanties kwamen bovenop het hoge ziekteverzuim door corona met een aantal langdurig zieken. Ook waren de opleidings- en examenmogelijkheden voor personeel tijdens corona uitgesteld.

Zomervakantie

Inmiddels is echter duidelijk dat het tekort aan personeel ook na de zomervakantie speelt. Tot tenminste 5 november zal deze situatie voortduren, aldus Arriva. Volgens de provincie is 5 november de dag waarop nieuwe machinisten hun opleiding kunnen afronden.

Dienstregeling

Na de zomervakantie wordt gestart met een aangepaste dienstregeling. Daarmee hoopt Arriva uitval op het laatste moment te kunnen voorkomen. Reizigers weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn, aldus de provincie. Tegelijkertijd is Arriva bezig met een uitgebreide wervingscampagne, onder meer door werving op straat.

Opleiding
Probleem is wel dat het overgrote deel van de kandidaten voor machinist in opleiding snel afvalt of de opleiding niet afmaakt. Dat komt volgens de provincie omdat aan machinisten omwille van de veiligheid steeds hogere eisen worden gesteld en de krapte op de arbeidsmarkt erg groot is.

Bron :L1

Check de actuele reisplanner van de NS voor uw reis (opent in nieuwe venster of tabblad)