Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website lijn83.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde teksten, mediabestanden zoals afbeeldingen en video, of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van lijn83.nl. Bij (delen van) informatie waar een bronvermelding bij staat, berust het auteursrecht op deze informatie bij deze derde partij.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website lijn83.nl, of met een tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van lijn83.nl is verkregen.

2 reacties

Reacties zijn gesloten.