Natuur langs spoor benutten

Vijf politieke partijen in het Limburgs Parlement willen dat er een inventarisatie komt van de natuur langs de spoorlijnen in Limburg.

PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en 50Plus willen dat zulke natuurgebieden worden opgenomen in de ecologische hoofdstructuur EHS. Als voorbeeld noemen ze het voormalige spooremplacement in Susteren.
Dat terrein is nu verboden toegang, maar het zou na herontwikkeling enkele andere natuurgebieden aan elkaar kunnen koppelen en kunnen dienen als wandelgebied.

Een motie van de vijf partijen roept het college van Gedeputeerde Staten op om te onderzoeken of er natuurwinst langs de Limburgse spoorlijnen te behalen valt. Bron: L1

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *