Uitval OV in Limburg boven afgesproken norm

Provinciale Staten van Limburg heeft het openbaar vervoer in Limburg, zoals uitgevoerd door Arriva, laten toetsen door een extern bureau.
Hieruit is gebleken, en dat zal de regelmatige reiziger niet verbazen, dat er veel ritten van zowel trein als bus uitvallen. Bij trein is de minimaal toegestane norm zelfs nooit gehaald, altijd was er meer uitval.
Bij bus ging het vanaf 2022 goed mis: de norm was 0.5 % van alle ritten, en deze lag in 2022 op 1.66%, dat is meer dan 3x de toegestane norm.
Bij trein ligt de uitvalnorm op 0.20 % en de uitval in 2022 lag op 1,67%, dat is 8x te hoog. Tegelijkertijd zijn in in de afgelopen jaren haltes verdwenen en ritten geschrapt.
De provincie zal later in het jaar een oordeel vellen over deze prestaties van Arriva. Daarbij zal ook aan de orde komen, of er door Arriva wel geleverd wordt, waar de provincie voor heeft betaald.
Zie hier voor een uitgebreid artikel van Leo Hauben in de Limburger.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *