Versnellingsmaatregel lijnvoering Lijn 83 in Arcen

De provincie Limburg is van plan om nieuwe halte te maken bij de rotonde ter hoogte van de Kasteeltuinen en de haltes in het centrum  op te heffen. In een begeleidend schrijven wordt het publiek opgeroepen te reageren op de plannen:

“Het versnellen van OV-verbindingen leidt tot een aantal grote voordelen, zoals o.a.:
– Betere aansluitingen / punctualiteit voor (doorgaande reizigers);
– Minder overlast in (kleine) kernen en op smalle wegen binnen een buurt of wijk;
– Mogelijkheden om het product verder op te waarderen naar een hoger kwaliteitsniveau;
– Aantrekkelijk OV wat leidt tot reizigersgroei in de toekomst.

Lijn 83 (Venlo – Nijmegen) is van oudsher een zeer belangrijke noord-zuid verbinding in Noord-Limburg.
Het verbindt kleine en grote kernen aan de oostzijde van de Maas met plaatsen als Venlo, Gennep en
Nijmegen. Het is daarmee automatisch een van de drukst bereden buslijnen in Noord-Limburg. Om deze lijn verder door te ontwikkelen is gekeken naar potentiële versnellingsmaatregelen op deze lijn.
De huidige route door Arcen is aangewezen als een potentiële locatie om te versnellen. De smalle route door de dorpskern levert nu regelmatig oponthoud op doordat bijvoorbeeld vrachtwagens op de rijbaan moeten laden en lossen in het centrum van Arcen. Oponthoud dat kostbare rijtijd kost en leidt tot vertragingen op  de route. Vertragingen die verderop in bijvoorbeeld Venlo leiden tot het missen van aansluitingen voor reizigers die verder willen reizen met de trein naar Roermond of Eindhoven.

Voorgestelde oplossing
Binnen de kern zijn er geen alternatieve routes beschikbaar om de route te verbeteren. Daarom is
gekozen om een centrale haltevoorziening te creëren op de doorgaande provinciale weg ter hoogte van de rotonde bij de kasteeltuinen van Arcen (Lingsforterweg). Op deze locatie creëren we langs de
provinciale weg ruimte voor fietsvoorzieningen, een abri en een nieuw halteperron. Door de ligging aan de doorgaande weg wordt de reistijd voor reizigers met enkele minuten verkort waardoor aansluitingen en punctualiteit zullen toenemen. Daarnaast verhoogt de doorgaande route ook het reiscomfort omdat de bus op brede infrastructuur op hoge snelheid kan doorrijden zonder belemmeringen.

Meldingen vanuit omgeving
Vanuit de Dorpsraad in Arcen krijgen we regelmatig signalen over de overlast en veiligheidsproblemen die ontstaan doordat de (grote) lijnbussen nu gebruik maken van de smalle infrastructuur in de kern van Arcen. Verschillende inwoners vragen al geruime tijd om een oplossing voor zowel de leefbaarheid in de kern als voor de doorstroming van het OV.
Daarnaast kunnen we een andere wens van de dorpsraad tegelijkertijd meenemen bij de aanleg van de nieuwe haltes, namelijk het verbeteren van de (voetgangers)oversteek bij de rotonde.”

Lees hier de hele brief

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *