Werkzaamheden Rijksweg N271 Bergen – Heijen

Op maandag 2 maart is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie (brom)fietspaden N271 tussen Bergen – Heijen, dit is tevens de route van lijn 83.
Hiermee wil de Provincie de veiligheid en oversteekbaarheid voor met name (brom)fietsverkeer langs de N271 verbeteren. De fietspaden langs de N271 voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen en zijn bovendien aan onderhoud toe. Ook de oversteekbaarheid van de weg laat te wensen over en levert verkeersonveilige situaties op. Daarnaast wordt de hoofdrijbaan voorzien van een nieuwe asfalt-toplaag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra BV.

De reconstructie omvat het aanleggen van een tweerichtingen (brom)fietspad aan de oostzijde van de N271 tussen Bergen en Heijen. Ook worden op verschillende plaatsen middengeleiders aangebracht die ervoor zorgen dat de weg in twee fasen kan worden overgestoken. Ter hoogte van de camping Klein Canada (Afferden) wordt de as van de N271 verschoven naar het westen, zodat er voldoende ruimte ontstaat tussen de hoofdrijbaan en het nieuwe (brom)fietspad. Ter hoogte van de aansluiting Erfsebosweg wordt het (brom)fietspad op verzoek van de gemeente Gennep uitgebogen naar 6 meter, waardoor verkeer zich tussen het (brom)fietspad en de provinciale weg kan opstellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 5 afzonderlijke fasen in de periode van maart t/m november 2015. Voor fietsers worden tijdelijke oversteekvoorzieningen gerealiseerd om het fietsverkeer veilig van de oostzijde naar de westzijde van de N271 te leiden. Het fietsverkeer ondervindt op deze manier geen hinder van de werkzaamheden. Voor de bereikbaarheid van aangrenzende straten en percelen worden tijdelijke maatregelen en omleidingen ingesteld. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de hoofdrijbaan van de N271 open voor het gemotoriseerde verkeer, op één weekend na waarin de gehele toplaag wordt vernieuwd.

Hinder lijn 83
Momenteel is aangevangen met het kappen van  tientallen monu.mentale eiken,  en andere bomen, die in de weg staan van de nieuwe traces. Hiervoor wordt de snelheid beperkt en wordt op de kapplaatsen het verkeer doorgelaten door verkeersregelaars. Houdt u rekening met enige vertraging op lijn 83!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *